Русенски университет “Ангел Кънчев”
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Организационен комитет

Национална комисия

Жури


NATIONAL OLYMPIAD IN MATHEMATICS FOR UNIVERSITY STUDENTS NSOM’2016
27-29 MAY 2016
Call for participation

Problems in English

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -
27-29 МАЙ 2016
Уважаеми колеги,

от 27 до 29 май 2016 г. в Русенския университет “Ангел Кънчев” ще се проведе Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ 2016).

Домакин на НСОМ 2016 е Русенския университет „Ангел Кънчев“ гр. Русе чрез Факултета по Природни науки и образование, катедра „Приложна математика и статистика“.

Съгласно действащия регламент на НСОМ, всяко висше училище има право на участие с до три отбора от максимум шест участника във всяка от групите – А, Б, В. Всеки желаещ да участва извън тази бройка може да бъде регистриран като индивидуален участник.

Условията за участие са следните:

Такса правоучастие за всеки участник, (студент и ръководител) е в размер на 40 лв.

Настаняването е в хотел Рига, като цената на двойна стая за една нощувка е в размер на 96 лева (по 48 лв. на легло). Цената на единична стая за една нощувка е 58 лв.

Срок за регистрация – 20.05.2016г. Регистрацията се извършва на сайта на НСОМ‘2016.

За контакти: гл. ас. д-р Илияна Раева 082/888 606, e-mail: iraeva@uni-ruse.bg
                           гл. ас. д-р Мая Маркова 082/888 424, e-mail: mmarkova@uni-ruse.bg