Русенски университет “Ангел Кънчев”
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Настаняване

Настаняването на участниците в НСОМ 2016 е в

Хотел Рига като цената на двойна стая за една нощувка е в размер на 96 лв (по 48 лв на легло)
Цената на единична стая за една нощувка е 58 лв
За контакти: гл. ас. д-р Илияна Раева 082/888 606, e-mail: iraeva@uni-ruse.bg
                           гл. ас. д-р Мая Маркова 082/888 424, e-mail: mmarkova@uni-ruse.bg