Русенски университет “Ангел Кънчев”
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

НСОМ 2016
ЖУРИ

Председател:

проф. д-р Велизар Тодоров Павлов, РУ „Ангел Кънчев“ Русе

Членове:

1. проф. дмн Гено Петков Николов, СУ „Св. Климент Охридски”
2. проф. дпн Сава Иванов Гроздев, ВУЗФ – София
3. проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров – УАСГ – София
4. проф. д-р Иван Димитров Трендафилов, ТУ – София
5. доц. д-р Веселин Ненков Ненков, ТУ – Габрово
6. дoц. д-р Владимир Димитров Бабев, СУ „Св. Климент Охридски“
7. доц. д-р Росен Николаев Николаев, ИУ – Варна
8. гл. ас. д-р Асен Иванов Божилов, СУ „Св. Климент Охридски”
9. гл. ас. д-р Илияна Петрова Раева, РУ „Ангел Кънчев”
10. гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ПУ „Паисий Хилендарски”
11. ас. Петър Василев Стоев – УАСГ – София

За контакти: гл. ас. д-р Илияна Раева 082/888 606, e-mail: iraeva@uni-ruse.bg
                           гл. ас. д-р Мая Маркова 082/888 424, e-mail: mmarkova@uni-ruse.bg