Русенски университет “Ангел Кънчев”
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

ПРОГРАМА

27.05.2016г. (петък)

час

мероприятие

място

14.00 – 20.00

Пристигане и настаняване на участниците

Хотел „Рига“

15.00 – 18.00

Регистрация на участниците

РУ „ Ангел Кънчев“

18.00 – 19.00

Техническа конференция на ръководителите на отбори

РУ „ Ангел Кънчев“
Зала 2.101

28.05.2016г. (събота)

07.00 – 08.00

Закуска

Хотел „Рига“

08.30 – 09.00

Официално откриване на олимпиадата

РУ „ Ангел Кънчев“ – „Канев център“

09.00 – 13.30

Провеждане на състезанието

РУ „ Ангел Кънчев“ – „Канев център“

10.00 – 11.30

Общо събрание на ръководителите на отбори

РУ „ Ангел Кънчев“

14.00 – 17.30

Проверка на писмените работи

РУ „ Ангел Кънчев“

17.30 – 18.00

Разкриване на анонимност

РУ „ Ангел Кънчев“

18.00 – 18.15

Обявяване на първичните резултати

РУ „ Ангел Кънчев“

18.15 – 18.45

Подаване на евентуални контестации

РУ „ Ангел Кънчев“

18.45 – 20.00

Разглеждане на контестациите от журито

РУ „ Ангел Кънчев“

20.30

Тържествена вечеря с официално обявяване на резултатите и награждаване на първенците

Механата на
хотел „Рига“

29.05.2016г. (неделя)

7.30

Закуска и отпътуване

За контакти: гл. ас. д-р Илияна Раева 082/888 606, e-mail: iraeva@uni-ruse.bg
                           гл. ас. д-р Мая Маркова 082/888 424, e-mail: mmarkova@uni-ruse.bg