Русенски университет “Ангел Кънчев”
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Регистрация

Регистрацията за участие в НСОМ 2016 ще стане при получаване попълнената заявка на адрес mmarkova@uni-ruse.bg до 20 май.

Бланка за заявката можете да изтеглите от тук.

Таксата за участие е 40 лв за студенти и преподаватели.

За контакти: гл. ас. д-р Илияна Раева 082/888 606, e-mail: iraeva@uni-ruse.bg
                           гл. ас. д-р Мая Маркова 082/888 424, e-mail: mmarkova@uni-ruse.bg