Русенски университет “Ангел Кънчев”
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

КЛАСИРАНЕ

Индивидуално класиране на участниците в NSOM-2016 по групи:

Отборно класиране на участниците в NSOM-2016 по групи:

Класиране на участниците в NSOM-2016 по висши училища:

За контакти: гл. ас. д-р Илияна Раева 082/888 606, e-mail: iraeva@uni-ruse.bg
                           гл. ас. д-р Мая Маркова 082/888 424, e-mail: mmarkova@uni-ruse.bg